">

AlibreCAM

Data Design Viet Nam| AlibreCAM
"AlibreCAM" CAM mô-đun cắt đó là đầy đủ Add-on để "AlibreDesign"

Data Design Viet Nam| AlibreCAM

"AlibreCAM" có thể tự động nhận ra các tính năng tại thời điểm thiết kế rắn và tạo ra các bộ phận cấu trúc như lỗ, túi và máy bay, và dữ liệu NC từ 3 trục đồng thời đến gia công 4 trục tương ứng với các hình dạng bề mặt cong ba chiều. Cắt mô phỏng cũng được bao gồm, và nó cũng là lý tưởng để sử dụng như cắt ra các bộ phận nguyên mẫu trong khi sử dụng một máy chế biến mô hình trong phòng thiết kế.

Tạo ra dữ liệu NC cho gia công một phần/hình dạng từ 2D phác thảo, chất rắn, bề mặt, đa giác, vv 

"AlibreCAM" có thể tự động nhận ra các tính năng tại thời điểm thiết kế rắn và tạo ra các bộ phận cấu trúc như lỗ, túi và máy bay, và dữ liệu NC từ 3 trục đồng thời đến gia công 4 trục tương ứng với các hình dạng bề mặt cong ba chiều. Cắt mô phỏng cũng được bao gồm, và nó cũng là lý tưởng để sử dụng như cắt ra các bộ phận nguyên mẫu trong khi sử dụng một máy chế biến mô hình trong phòng thiết kế. Ngoài ra, AlibreCAM là một add-on hoàn chỉnh cho AlibreDesign với mô-đun VisualMill của MecSoft.

Data Design Viet Nam| AlibreCAM
 
 

Module AlibreCAM dành riêng cho Alibre Design

AlibreCAM là một plug-in của Alibre Design mà có thể sử dụng được VisualMill trên AlibreDesign. AlibreCAM hỗ trợ gia công từ 2 trục đến 5 trục cũng như hỗ trợ nhiều bộ post cho nhiều loại máy khác nhau.

Môi trường vận hành hệ thống

Môi trường vận hành hệ thống sau đây là bắt buộc để cài đặt AlibreDesign. Cần phải cài đặt nó theo môi trường, vì vậy hãy nhớ tham khảo các lưu ý sau trước khi cài đặt

Hệ điều hành đảm bảo Windows 7/8/10 (64 bit)
Môi trường Internet Phiên bản kích hoạt Internet (ONA) và phiên bản giấy phép mạng (NWA) yêu cầu kết nối internet để xác thực giấy phép.
Môi trường hoạt động phần cứng Môi trường hoạt động phần cứng tối thiểu
  • - CPU: Khuyến nghị Core i5 trở lên
  • - Bộ nhớ: Khuyến nghị: 2GB hoặc hơn
  • - Card màn hình: Đồ họa tương thích OpenGL Board, khuyến cáo: 1GB bộ nhớ hoặc nhiều hơn
  • - HĐH: Windows 7.x trở lên
  • - Kích thước cài đặt: 500GB hoặc hơn
  • - Khác: Yêu cầu cổng USB
  • - Yêu cầu AlibreDesign2018

© 2019-2023 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam