NETFABB | Data Design VietNam Co.,Ltd
Các chức năng chính trong phiên bản PREMIUM
Ngoài các chức năng giống với phiên bản STANDARD, PREMIUM còn thêm các chức năng mới.
 
Chức năng hỗ trợ xây dựng cấu trúc mô hình
Sắp đặt bố cục 3D của nhiều bộ phận trong khu vực mô hình hoá một cách tự động. Ngoài ra, còn có các điều kiện được đưa ra khi phân chia bố cục bằng giao diện thị giác.
Support Structure function
Chức năng này cho phép tự động phân chia các khu vực cắt và hỗ trợ khu vực cần bổ sung với gần 40 định dạng dành cho bố cục SLM và thiết bị mô hình hoá 3D DLP.