NETFABB | Data Design VietNam Co.,Ltd
Các chức năng của phiên bản ULTIMATE
Phiên bản ULTIMATE sở hữu tất cả các khả năng của 2 phiên bản STANDARD và PREMIUM, cùng với một số chức năng khác như
 
Xây dụng mô hình theo chức năng (3S)
Tối ưu hoá các phần không bị ảnh hưởng bởi hình dáng và kích thước của mô hình