">

Alibre Design

Data Design Viet Nam| Alibre Design
"AlibreCAM", một mô-đun CAM để cắt, là một tiện ích bổ sung hoàn chỉnh cho "AlibreDesign"

Data Design Viet Nam| Alibre Design

"AlibreCAM" tự động nhận dạng các tính năng trong quá trình thiết kế rắn và tạo ra dữ liệu NC để gia công 3D đến 4axis cùng một lúc, tương ứng với việc gia công các bộ phận cấu trúc như lỗ, túi và mặt phẳng và hình dạng bề mặt cong 3D. Có khả năng. Một mô phỏng cắt cũng được bao gồm, làm cho nó lý tưởng để sử dụng trong việc khắc các bộ phận nguyên mẫu trong khi sử dụng máy mô hình trong phòng thiết kế.

Tạo dữ liệu NC để gia công chi tiết / hình dạng từ các bản phác thảo 2D, chất rắn, bề mặt, đa giác, v.v.

“AlibreCAM” tự động nhận dạng các tính năng trong quá trình thiết kế rắn và tạo dữ liệu NC để gia công 3D đến 4axis cùng lúc với quá trình xử lý các bộ phận cấu trúc như lỗ, túi và mặt phẳng và hình dạng bề mặt cong 3D. Có khả năng. Một mô phỏng cắt cũng được bao gồm, làm cho nó lý tưởng để sử dụng trong việc khắc các bộ phận nguyên mẫu trong khi sử dụng máy mô hình trong phòng thiết kế. AlibreCAM là một phần bổ sung hoàn chỉnh của mô-đun VisualMill của MecSoft cho AlibreDesign.

Data Design Viet Nam| Alibre Design

Môi trường vận hành hệ thống

Môi trường vận hành hệ thống sau đây là bắt buộc để cài đặt AlibreDesign. Cần phải cài đặt nó theo môi trường, vì vậy hãy nhớ tham khảo các lưu ý sau trước khi cài đặt

Hệ điều hành đảm bảo Windows 7/8/10 (64 bit)
Môi trường Internet Phiên bản kích hoạt Internet (ONA) và phiên bản giấy phép mạng (NWA) yêu cầu kết nối internet để xác thực giấy phép.
Môi trường hoạt động phần cứng Môi trường hoạt động phần cứng tối thiểu
  • - CPU: Khuyến nghị Core i5 trở lên
  • - Bộ nhớ: tối thiểu 4GB, khuyên dùng 8-16GB trở lên
  • - Card màn hình: Bảng đồ họa tương thích Direct X 11
  • - HĐH: Windows 7.x trở lên
  • - Kích thước cài đặt: Khoảng 660MB

© 2019-2024 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam