Artec SDK| Data design Vietnam

Phần mềm quét Artec SDK 2.0

Với bộ công cụ và thư viện của phần mềm quét Artec SDK 2.0 cho phép bạn phát triển riêng các ứng dụng để kiểm soát máy quét Artec và việc xử lý dữ liệu thu được. Các ứng dụng đó cũng có thể thêm sự hỗ trợ của máy quét Artec vào phần mềm của bạn hoặc tạo bộ cắm C++ sử dụng cho bất cứ lĩnh vực nào sử dụng phần mềm này.
Dù cho bạn sử dụng máy quét cho bất cứ lĩnh vực nào như y tế, quản lý chất lượng công nghiệp hay kỹ thuật ngược, thì các máy quét Artec Eva, Spider, Space Spider và L2 có thể dễ dàng tích hợp với hệ thống của bạn.

Tải phần mềm quét miễn phí Artec SDK 2.0

Đăng ký tại my.artec3d và tải phần mềm quét Artec SDK 2.0 miễn phí. Nếu bạn đã đăng ký thì chỉ cần đăng nhập tài khoản và tải phần mềm quét Artec SDK 2.0 từ phần ứng dụng My Applications.
Datadesign Artec3D
Kiểm soát hoàn toàn quy trình quét
Cho phép lựa chọn thời gian nào bắt đầu, tạm dừng và dừng hẳn khi quét. Đồng thời cũng có thể bật các khai báo của máy quét và thấy được bề mặt và khung lưới 3D.
Chức năng chính để xử lý hậu kỳ cho mô hình 3D kín.
Tiết kiệm thời gian để xử lý hậu bằng thuật toán Global Registration được chức năng hoá trong SDK. Căn chỉnh khi quét nhiều lần một cách tự động, áp dụng các thuật toán Fast, Sharp hoặc Smooth Fusion, lọc ra các đối tượng nhỏ và đơn giản hoá dữ liệu lưới.
Datadesign Artec3D
Datadesign Artec3D
Tạo mô hình 3D
SDK 2.0 tự hào có thể cung cấp bề mặt ánh xạ cực nhanh, đưa kết cấu vào trong dữ liệu lưới ngay lập tức để tạo ra một mô hình 3D với đủ màu sắc và chính xác.
Để biết thêm thông tin, tài liệu công nghệ và các bài báo mới nhất.
Hãy ghé thăm trang trung tâm hỗ trợ Artec
Các ứng dụng mẫu của SDK
Datadesign Artec3D
Freeform
Hệ thống 3D sử dụng phần mềm quét Artec SDK để tích hợp các máy quét Artec và phần mềm mô hình hoá Geomagic Freeform. Hiện nay, những người dùng có thể thu hình đối tượng bằng các máy Artec 3D trong Freeform và tạo ra thiết kế sẵn sàng sản xuất cho một quy trình liền mạch.
Datadesign Artec3D
Robotic scanning
Bạn có thể tích hợp máy quét Artec 3D của bạn thành một hệ thống robot để hệ thống hoá và tăng tốc cho quy trình quét. Robot sẽ di chuyển máy quét xung quanh đối tượng theo môt quỹ đạo tối ưu nhất đảm bảo không một khu vực quét nào bị bỏ sót.
play
Shapify Booth
Phần mềm SDK được sử dụng trong hệ thống quét toàn thân trực tiếp của Artec. Đó là hệ thống Shapify Booth để kiểm soát bốn máy quét L2, tiến hành thu hình cơ thể của đối tượng từ mọi góc độ và tự động tạo một mô hình 3D chi tiết khi quét.