Artec Studio| Data design Vietnam

Các phiên bản Artec Studio

  13 12 11
       
Dễ sử dụng
Chế độ Radar 3D    
Khi quét các vật bình thường, vật tối hay sáng Độ nhạy của chế độ tự động mang giúp việc quét dễ dàng và cho ra kết quả tốt nhất Độ nhạy của chế độ tự động hỗ trợ việc quét và cho ra kết quả tốt nhất Kiểm soát sự hiệu quả bằng thủ công
Theo dõi các kết cấu hình học
Xử lý dữ liệu 3D hiệu quả và nhanh chóng
Chế độ tự điều khiển:
đường truyền tự động xử lý hậu kì
Hỗ trợ tập dữ liệu lớn Lên đến 500 million polygons Lên đến 500 million polygons Lên đến 500 million polygons
Chế độ thiết lập tối ưu: Mức độ sắp xếp vật Lên đến 250% cao hơn cả AS12    
Chế độ thiết lập tối ưu: Tốc độ Nhanh hơn AS12 đến 20 lần Nhanh hơn AS11 đến 10 lần  
Chế độ thiết lập: Cài đặt Tuỳ chỉnh mang đến tốc độ và độ chính xác tốt hơn    
Mức độ thiết lập ổn định nhanh hơn đến 50%    
Hình thực loại bỏ Thông minh Thông minh Cơ bản
Chế độ tự động sắp xếp: Dựa trên cơ cấu và hình học
Đơn giản hoá dữ liệu lưới nhanh chóng
Xử lý dữ liệu 3D nâng cao. Kiểm soát hoàn toàn.
Chế độ X-Ray    
Chế độ Max Error Tăng cường việc kiểm tra dữ liệu một cách dễ dàng
Chất lượng hình ảnh rực rỡ
Kết xuất hình học Độ chi tiết cao Độ loáng Cơ bản
Kết xuất kết cấu Độ chi tiết cao Độ loáng Cơ bản
Tối ưu hoá khi kết xuất dữ liệu thô    
Độ kết xuất mượt mà của mô hình 3D Lên đến 500 million polygons    
Quản lý dữ liệu có số lượng lớn
Xử lý thông minh một lượng lớn dữ liệu    
Quản lý bộ nhớ thông minh mang đến qui trình xử lý mượt mà  
Công cụ nén dự án Siêu nhỏ gọn Siêu nhỏ gọn Cơ bản
Các công cụ chỉnh sửa trực quan
Đảo ngược vùng chọn    
Công cụ xoay    
Công cụ tự động chỉnh sửa cơ cấu
Công cụ hàn gắn
Công cụ che, xoá và đánh dấu vùng Đã được cải tiến
Công thái học
Khối xoay 3D    
Tương thích các dữ liệu 3D với chuột 3D  
Thiết kế UI Mới và đã được cải tiến Mới  
Các gợi ý và phím nóng  
Các công cụ đo lường
Linear, geodesic, sections, distance maps, volume, annotations, CSV, DXF, XML export Nâng cấp các công cụ đo lường gồm cả các đường viền hở
Xuất dữ liệu lưới vuông và tập dữ liệu lưới  
Trực tiếp quét đến CAD
Trực tiếp xuất vào Design X
Trực tiếp xuất vào SOLIDWORKS SOLIDWORKS 2014-2018 SOLIDWORKS 2014-2017 SOLIDWORKS 2014-2016
Các định dạng được xuất ra
Đầy đủ các định dạng 3D được xuất ra OBJ, PLY, WRL, STL, BTX, PTX, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB
Hỗ trợ phần cứng
Hỗ trợ cảm biến bên thứ 3 Phiên bản mới nhất: Microsoft Kinect, ASUS XTion, PrimeSense, Intel RealSense F200, R200 & SR300, XYZprinting 3D scanner Phiên bản mới nhất: Microsoft Kinect, ASUS XTion, PrimeSense, Intel RealSense F200, R200 & SR300, XYZprinting 3D scanner Phiên bản mới nhất: Microsoft Kinect, ASUS XTion, PrimeSense, Intel RealSense F200, R200 & SR300, XYZprinting 3D scanner
Quét trên MacOS Artec ScanAppbeta or Boot Camp Artec ScanAppbeta or Boot Camp Artec ScanAppbeta or Boot Camp

Thẻ Video tích hợp

NVIDIA Quadro
Dòng NVIDIA GeForce 400 hoặc cao hơn
AMD
Intel Series 4600 và cao hơn  

Các máy quét 3D có thể làm việc với AS13: Artec Ray, Artec Leo, Eva, Eva Lite, Space Spider, Spider và các mẫu đã ngưng (MH và MHT dòng AG, AC, W2 và T2). Còn những thiết bị khác không được hỗ trợ trong Artec Studio 13