NETFABB | Data Design VietNam Co.,Ltd
Phần mềm phân tích và thiết kế mô hình 3D

Phần mềm phục vụ sản xuất đắp lớp, thiết kế và mô phỏng

NETFABB là phần mềm tích hợp chức năng sản xuất đắp lớp AM và thiết kế công nghiệp. NETFABB giúp loại bỏ sai sót, đơn giản quá trình làm việc và giúp đưa sản phẩm đưa ra thị trường nhanh hơn. 

Tổng quan về sản phẩm

Các giải pháp phân tích và thiết kế mô hình 3D được sử dụng cho tất các loại máy in 3D.

Netfabb là phần mềm mới và toàn diện, giúp chuẩn bị dữ liệu trước khi in 3D hoặc sản xuất đắp lớp (AM). Netfabb giúp chuẩn bị, kiểm tra nhanh và tối ưu hóa thiết kế của bạn bằng những công cụ linh hoạt để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. Mô hình hóa các công đoạn sản xuất đắp lớp (AM) kim loại cho phép người dung sản xuất thử trước khi đưa vào sản xuất chính thức. Giúp tiết kiệm thời gian và phát hiện các sai sót trước khi đưa vào sản xuất.

By Datadesign Vietnam