Geogic|Data Design Viet Nam
Phần mềm thiết kế ngược 3D

Quét 3D / chuyển đổi CAD và dữ liệu lưới với tốc độ cao
 

Phần mềm "Geomagic Design X" là một công cụ thiết kế ngược 3D cho toàn bộ thiết kế 3D. Dựa trên dữ liệu quét 3D được và các mô hình đa giác lưu trữ, Geomagic Design X giúp người dùng mô hình hóa lại vật thể một cách chính xác cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi sẽ đưa ra qui trình thiết kế 3D mới bằng cách tăng các dữ liệu có sẵn và các chức năng thiết kế khi tiến hành thu thập dữ liệu

Tổng quan về sản phẩm

Giải pháp thiết kế lịa mô hình 3D chính xác từ dữ liệu 3D quét được

Geomagic Design X là một phần mềm thiết kế ngược hiệu quả, tạo dữ liệu CAD bằng cách xác định và chỉnh sửa các thang đo từ dữ liệu đa giác (Điểm đám mây) thu được từ các máy quét 3D. Tích hợp phần mềm chung CAD, một công cụ hiệu quả giúp kết nối quá trình quét với qui trình thiết kế các bộ phận xe ô tô, thiết bị cho nhà cửa, công ty và áp dụng vào các ngành sản xuất khác nhau.
By Datadesign Vietnam