">
 
 
 
 

Thực Tập Sinh Sales and Marketing

Tham gia nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng theo từng chiến dịch của công ty.Trực tiếp tham gia vào các kế hoạch, chiến lược Merketing của công ty.Làm việc theo sự phân công, sắp xếp của quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

07/10/2019

Ứng tuyển

Thực Tập Sinh Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Biên dịch các giấy tờ tài liệu ở các chuyên ngành và lĩnh vực IT, công nghệ 3D từ tiếng Việt sang tiếng Anh và từ Tiếng Anh sang tiếng Việt.Hiệu đính, đọc kiểm tra và đánh giá chất lượng bản dịch.Thực hiện các công việc khác liên quan đến ngôn ngữ.Làm việc theo sự phân công, sắp xếp của quản lý...

07/10/2019

Ứng tuyển

Thực Tập Sinh Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Ngành IT

Dịch tài liệu dự án, tài liệu công ty yêu cầu .Phiên dịch khi có đối tác hoặc các sếp Nhật (nếu cần).Chúng tôi sẽ hướng dẫn và tập huấn cho nhân viên về ý thức làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, team work cần thiết cho công việc nhóm.

07/10/2019

Ứng tuyển

Thực Tập Sinh Developer

Lập trình web(front-end, back-end).Lập trình các module CMS/ Rest API,C#...Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng nhóm.Làm việc theo sự phân công, sắp xếp của quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

07/10/2019

Ứng tuyển

© 2019-2023 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam