Surfcam | Data Design VietNam Co.,Ltd
Phần mềm 3D-CAD cao cấp để xử lý chi tiết
Bao gồm công nghệ 3D-CAM tiên tiến và công nghệ gia công vượt trội, hệ thống CAM mới đã thay đổi khái niệm về quá trình gia công các chi tiết một cách đáng kể.
"SURFCAM" là một phần mềm CAM tự động. Các mo-dun CAM tập trung vào việc xác định các bề mặt gia công và đề xuất chiến lược chạy dao theo mục đích người dùng.

CAM để xử lý các bộ phận với các tính năng chắc chắn độc đáo.

SurfCAM là một phần mềm CAD/CAM đạt được sự cân bằng giữa các tính năng gia công và dễ dàng sử dụng. SurfCAM cung cấp nền tảng gia công với đầy đủ chức năng, hỗ trợ gia công phay, tiện, gia công nhiều trục,...giúp doanh nghiệp của bạn đạt năng suất cao cũng như tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.


By Datadesign Vietnam