">
css/font-awesome.min.css
 
 
 
 
du-lieu-quet-3d-nang-cao-tinh-khi-dong-hoc-cua-xe-dua

Dữ liệu quét 3D nâng cao tính khí động học (Aerodynamics) của xe đua

Một chiếc xe đua, chẳng hạn như Dallara F399 / 01, là sản phẩm của nhiều thập kỷ tiến bộ kỹ thuật....

10/09/2020

Đọc thêm

cong-nghe-quet-3d-tao-ra-ban-sao-cua-liberty-of-poetry

Công nghệ quét 3D tạo ra bản sao của bức tượng Liberty of Poetry

Nằm trong cuộc triển lãm “Sisters in Liberty: Từ Florence, Ý đến New York, New York” được giới thiệu...

10/09/2020

Đọc thêm

tinh-kha-dung-cua-phan-mem-quet-3d-artec-studio-15

Tính khả dụng của phần mềm quét 3D Artec Studio 15

Chúng tôi được khách hàng cho biết rằng với mỗi bản phát hành Artec Studio mới, giống như nhận được...

10/09/2020

Đọc thêm

nghien-cuu-ra-lien-ket-sinh-hoc-giai-phong-oxy-de-phat-trien-in-sinh-hoc-3d

Nghiên cứu ra liên kết sinh học giải phóng oxy để phát triển in sinh học 3D

Một nhóm từ Viện Terasaki Institute for Biomedical Innovation (TIBI), đã phát triển một liên kết...

10/09/2020

Đọc thêm

alibrecam-giup-san-xuat-may-cua-alaskan®

AlibreCAM giúp sản xuất máy cưa Alaskan®

Sau những thành công ban đầu của mình, cha của Erik sau đó đã mua bản quyền bằng sáng chế của cái mà...

10/09/2020

Đọc thêm

phep-do-chinh-xac-cho-thay-tiem-nang-cua-ky-thuat-dao-nguoc

Phép đo chính xác cho thấy tiềm năng của kỹ thuật đảo ngược

Exact Metrology đã tham gia vào một chiến dịch tiếp thị với Greenery 33, một công ty ở Cincinnati,...

10/09/2020

Đọc thêm