">
css/font-awesome.min.css
 
 
 
 
tien-ich-mo-rong-fusion-360-la-gi

Tiện ích mở rộng Fusion 360 là gì?

Khi nói đến phần mềm CAD / CAM, một kích thước không bao giờ phù hợp với tất cả. Đôi khi, phần mềm...

05/05/2021

Đọc thêm

autodesk-huong-den-mo-phong-dan-chu-hoa-de-in-3d-voi-tien-ich-mo-rong-fusion-360

Autodesk hướng đến mô phỏng dân chủ hóa để in 3D với tiện ích mở rộng Fusion 360

Như đã thảo luận tại Chiến lược sản xuất phụ gia, phần mềm tiên tiến hơn sẽ là chìa khóa để thúc đẩy...

05/05/2021

Đọc thêm

spee3dcraft-tinh-nang-mo-phong-in-3d-kim-loai-fusion-360

SPEE3DCraft tính năng mô phỏng in 3D kim loại Fusion 360

SPEE3D, nhà sản xuất hệ thống của Úc dựa trên công nghệ in 3D kim loại tốc độ cao hợp nhất động học...

04/05/2021

Đọc thêm

garage221-va-3ditaly-da-su-dung-fusion-360-de-thiet-ke--che-tao-xe-may-trong-5-ngay

Garage221 và 3DiTALY đã sử dụng Fusion 360 để thiết kế & chế tạo xe máy trong 5 ngày

Mọi người thường nói rằng đối với một số công việc, đam mê là tất cả (điều này có lẽ đúng). Cũng...

29/04/2021

Đọc thêm

autodesk-them-cac-cong-cu-netfabb-vao-phan-mem-fusion-360

Autodesk thêm các công cụ Netfabb vào phần mềm Fusion 360

Autodesk đã thêm bộ công cụ Netfabb của mình vào phần mềm Autodesk Fusion 360, tích hợp các công cụ...

28/04/2021

Đọc thêm

autodesk-phat-hanh-phan-mo-rong-mo-phong-cho-bo-fusion-360

Autodesk phát hành phần mở rộng mô phỏng cho bộ Fusion 360

Mô hình xây dựng thử-và-sai trong lĩnh vực sản xuất phụ gia hạn chế sự hấp thụ của in 3D trong hoạt...

28/04/2021

Đọc thêm

© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam