">
 
 
 
 

3DOTP - DỊCH VỤ RENDER KEYSHOT ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ĐẦY ĐỦ

Ngày tạo: 29/11/2021 4:42:54 CH

3D Off The Page là nhà cung cấp dịch vụ kết xuất KeyShot với trang trại kết xuất hoàn toàn dành riêng cho việc chạy kết xuất KeyShot. Nhóm gần đây đã khởi chạy lại trang web của họ, cung cấp một quy trình đơn giản và hai thiết lập để hoàn thành kết xuất hoặc hoạt ảnh KeyShot của bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

3D Off the Page cung cấp trang trại kết xuất 160 lõi và trang trại kết xuất 256 lõi được xây dựng dành riêng cho việc hiển thị các tệp KeyShot. (Xem thông số kỹ thuật tại đây.) Không giống như các dịch vụ kết xuất khác, mỗi khách hàng có toàn quyền kiểm soát trang trại kết xuất. Bằng cách chỉ chạy một dự án tại một thời điểm, KeyShot của bạn kết xuất nhanh hơn nhiều so với một máy trạm đơn lẻ và cho phép bạn tiếp tục làm việc trên các dự án khác.

3dotp-render-comparison

Nguồn: blog.keyshot


Tags: keyshot artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay máy scan 3d

© 2019-2024 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam