">
 
 
 
 

3DSoftware

Ngày tạo: 13/09/2019 11:08:31 SA

 

Phần mềm 3D

 

Ngoài việc sản xuất máy quét 3D chuyên nghiệp, Artec còn phát triển phần mềm quét 3D thông minh được thiết kế tỉ mỉ để đáp ứng nhu cầu của người dùng mới và người dùng đã từng sử dụng.

 

Cung cấp thuật toán thu thập và xử lý dữ liệu mới nhất và tiên tiến nhất trong thị trường phần mềm của chúng tôi, đảm bảo trải nghiệm phần mềm quét mượt mà nhất.
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-data-design-viet-nam3dsoftware data-cke-saved-src=

Artec Studio 13

Giải pháp tốt nhất để ghi và xử lý dữ liệu phần mềm 3D. Hình ảnh ba chiều toàn diện này bao gồm chế độ Autopilot giúp chọn thuật toán tốt nhất cho dữ liệu được ghi để tự động phát triển các mô hình 3D chính xác nhất.
Xử lý phần mềm 3D chính xác cao
Với độ chính xác cao, nó luôn là ưu tiên số một. Cả chế độ lái tự động và thủ công đều có thể được sử dụng để tạo các mô hình 3D đã sẵn sàng để sản xuất.
Dễ dàng và nhanh chóng
Dễ dàng chụp bất kỳ đối tượng nào bằng chế độ radar 3D và xử lý dữ liệu từ quá trình quét của bạn bằng công nghệ chuyển đổi kỹ thuật số 3D tự động mạnh mẽ.
Công cụ nâng cao
Các công cụ nâng cao và các cài đặt khác nhau để đảm bảo kiểm soát và tính linh hoạt cho người dùng đã sử dụng.
Hỗ trợ lên tới 500 triệu đa giác
Artec Studio quản lý tới 500 triệu đa giác, vì vậy bạn có thể tạo các mô hình 3D của các đối tượng rất lớn và có độ phân giải cao nhất.
Tương thích trực tiếp với CAD
Artec Studio 13 cung cấp một cách thuận tiện để xuất trực tiếp các mô hình 3D sang Design X và SOLIDWORKS. Quá trình quét vào CAD nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết.
Tương thích với cảm biến 3D
Phiên bản Ultimate của AS 13 cũng tương thích với các cảm biến 3D phổ biến hiện nay, như Kinect cho Windows và Intel RealSense, giúp quét 3D dễ dàng và giá cả hợp lý cho người dùng.
ScanApp for Mac
beta
Phần mềm quét 3D hoàn hảo cho người dùng Mac. Dễ dàng tạo các bản quét chất lượng chuyên nghiệp với Mac OS. Được phát triển dành riêng cho máy tính Apple, ứng dụng này hiển thị các ví dụ về các đối tượng 3D được chụp trong thời gian thực và có sẵn. Giao diện thân thiện với người dùng được thiết kế để tăng tính dễ sử dụng.
Artec cũng đang cung cấp phần mềm để phát triển các ứng dụng tùy chỉnh cho máy quét 3D iPhone X mới.
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-data-design-viet-nam3dsoftware data-cke-saved-src=
Artec Scanning SDK
Phát triển ứng dụng quét 3D của riêng bạn để thu thập và xử lý dữ liệu hoặc kết hợp quét 3D vào phần mềm của riêng bạn với công cụ SDK mạnh mẽ.
<img alt="Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-data-design-viet-nam3dsoftware data-cke-saved-src=" content="" artec3d="" images="" artec="" 3d_software="" 3d-software-3box%402x.png"="" src="../Content/Artec3D/images/artec/3d_software/3d-software-3box%402x.png" style="width:100%">
Geomagic Design X
Tạo các mô hình 3D vững chắc và chỉnh sửa chúng trong phần mềm CAD kỹ thuật đảo ngược hàng đầu. Thật lý tưởng và hoàn hảo để sử dụng các đối tượng 3D trong kỹ thuật công nghiệp, thiết kế kiến trúc và nhiều hơn nữa. Tích hợp trực tiếp với Artec Studio để có thể thu thập tất cả dữ liệu, quét, xử lý và kỹ thuật đảo ngược trong một quy trình công việc duy nhất.
Geomagic for SOLIDWORKS
Tận hưởng việc xuất các mô hình 3D liền mạch sang SOLIDWORKS với trình cắm chuyên nghiệp của Geomagic, một trong những giải pháp phần mềm quét CAD tốt nhất trên thị trường hiện nay. Dễ dàng chuyển đổi tất cả các mô hình 3D của bạn thành các đối tượng có thể chỉnh sửa trong môi trường CAD để thiết kế và sản xuất kỹ thuật nhanh.
Geomagic Freeform
Các giải pháp nổi bật đã được phát triển đặc biệt để thiết kế và sản xuất các hình dạng hữu cơ một cách dễ dàng. Tích hợp trực tiếp với máy quét 3D Artec và khả năng tương thích với các thiết bị haptic tiên tiến giúp người dùng duy trì cảm giác tạo ra các mô hình đất sét trong khi tận dụng các khả năng của môi trường. Digital Lý tưởng cho thiết kế sản phẩm, tạo mẫu nhanh và nhiều ứng dụng khác trong nhiều ngành công nghiệp.
Geomagic Control X
Cải thiện đáng kể quy trình làm việc của bạn với nền tảng phần mềm đo lường Geomagic ® Control X ™ cài đặt các công cụ 3D chuyên nghiệp để so sánh quét 3D cho các tệp CAD với báo cáo và phân tích một cách toàn diện. Control X là phần mềm hàng đầu để kiểm soát chất lượng về độ tin cậy.
Geomagic Wrap
Trải nghiệm quy trình quét đơn giản với Geomagic Wrap, đây là một giải pháp bề mặt tuyệt đối với hộp công cụ ấn tượng cho mọi nhu cầu của bạn. Giải pháp lý tưởng cho thiết kế sản phẩm cũng như kỹ thuật đảo ngược của các mô hình 3D. Phần mềm này là phần mềm hữu ích và cần thiết cho các chuyên gia trong ngành như sản xuất, kỹ thuật, CGI, chăm sóc sức khỏe và nhiều hơn nữa.
 
 
Artec Studio
for research and education
Khám phá những cơ hội mới và thú vị trong nghiên cứu và giáo dục với loạt giáo dục của chúng tôi.
Nhận phần mềm và máy quét 3D Artec với giá chiết khấu đặt biệt!

By Datadesign Vietnam


Tags: data design data design viet nam cad/cam artec3d artec ddv visual mill mecsoft visualmill visualmill 2019 visualmill for solidworks

© 2019-2024 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam