">
 
 
 
 

Artec Eva giúp người mù trải nghiệm các cuộc triển lãm ở bảo tàng xúc giác

Ngày tạo: 25/08/2020 10:48:36 SA

Trải nghiệm đi đến bảo tàng luôn trọn vẹn hơn nếu bạn có thể tương tác với các hiện vật được trưng bày. Tuy nhiên, trải nghiệm này thường bị hạn chế hoặc bị từ chối đối với người mù và khiếm thị vì chính sách "Nhìn nhưng không chạm" phổ biến tại phần lớn các bảo tàng và phòng trưng bày lịch sử chủ yếu do tính chất dễ vỡ của các hiện vật.

Công nghệ 3D đang cách mạng hóa trải nghiệm bảo tàng khi các đối tác Ý của Artec, 3DZ, đã bắt tay vào thực hiện các cuộc triển lãm số hóa 3D bằng máy quét Artec’s Eva tại hai bảo tàng địa phương, Bảo tàng Etruscan Quốc gia của Marzabotto và Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Ferrara. Các mô hình 3D thu được từ Eva được in 3D bằng cách sử dụng các vật liệu gần giống với bản gốc nhất có thể, chẳng hạn như gốm, đá cẩm thạch và đồng, cho phép những người mù và người khiếm thị đến thăm bảo tàng cảm nhận được hình dạng và kết cấu của các cuộc triển lãm lịch sử theo đúng nghĩa đen.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Artec Eva giúp người mù trải nghiệm các cuộc triển lãm ở bảo tàng xúc giác

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Artec Eva giúp người mù trải nghiệm các cuộc triển lãm ở bảo tàng xúc giác

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Artec Eva giúp người mù trải nghiệm các cuộc triển lãm ở bảo tàng xúc giác

Một krater áp mái làm bằng gốm được tìm thấy tại nghĩa địa Spina, thế kỷ III trước Công nguyên, Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Ferrara, Ý.

Làm việc với di sản văn hóa không có gì mới đối với 3DZ - vào năm 2014, họ đã đồng sáng lập Phòng thí nghiệm 3D của Hiệp hội Văn hóa để khởi động dự án 3D ArcheoLab, nhằm tạo ra các phòng trưng bày 3D trực tuyến, thẻ xúc giác chữ nổi Braille và hướng dẫn âm thanh cho những người không thể đến thăm các viện bảo tàng.

Giulio Bigliardi của 3D ArcheoLab cho biết Artec Eva đang cung cấp quyền truy cập vào một thế giới trải nghiệm xúc giác hoàn toàn mới cho những người mù và khiếm thị. “Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền tiếp cận di sản văn hóa của mình, nhưng chúng tôi biết rằng rất tiếc là hầu hết các bảo tàng của chúng tôi vẫn chưa được trang bị để đảm bảo những bộ sưu tập của họ dành cho những người mù hoặc khiếm thị đầy đủ,” Bigliardi nói.

Một chiếc bình điện ảnh Etruscan làm bằng đất nung mô tả Echetlos, một anh hùng Athen, nghiền nát kẻ thù bằng chiếc máy cày của mình trong Trận chiến Marathon, thế kỷ II-I trước Công nguyên, Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Umbria, Ý.

Cùng với thẻ xúc giác và hướng dẫn bằng âm thanh, Artec Eva đang làm sống lại quá khứ cho nhiều người trước đây không thể tận hưởng trải nghiệm văn hóa này.

Nguồn: Artec3D


Tags: artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay

© 2019-2022 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam