">
 
 
 
 

CÁC MÔ HÌNH SKETCH NHANH VỚI SOLIDWORKS VÀ KEYSHOT

Ngày tạo: 31/12/2021 3:59:30 CH

Gia sư Kỹ thuật số có một khóa học mới bao gồm toàn bộ quá trình phát triển một sản phẩm trong SolidWorks và tạo ra một số ảnh chụp sản phẩm hấp dẫn bằng cách sử dụng KeyShot. Michael Lozano, nhà thiết kế công nghiệp tại LUNAR Design ở Chicago, sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình này, với 14 bài học và hai bài học ở cuối giúp bạn đưa mô hình SolidWorks vào KeyShot để nhanh chóng tạo ra các hình ảnh kết xuất.

Michael làm rất tốt khi hiển thị toàn bộ quy trình kết xuất, đầu tiên là các chi tiết về cách thêm vật liệu, thậm chí còn đi xa hơn bằng cách cho bạn biết những điều cần cân nhắc khi thêm các vật liệu đó vào mô hình của bạn. Sau 12 phút nhanh chóng chia nhỏ quy trình kéo và thả đơn giản để thêm vật liệu vào mô hình, Michael sẽ hiển thị cho bạn các cài đặt để hiển thị ảnh cuối cùng. Trong mười phút, anh ấy sẽ cho bạn thấy các chế độ xem máy ảnh hoạt động để thể hiện thiết kế của bạn và các cài đặt để tạo ra kết xuất rất nhanh. Anh ấy cũng sẽ chỉ cho bạn cách môi trường thay đổi tâm trạng của ảnh chụp sản phẩm của bạn.

Nguồn: blog.keyshot


Tags: keyshot artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay máy scan 3d

© 2019-2022 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam