">
 
 
 
 

CÁCH LƯU TẬP TIN KEYSHOT PACKAGE

Ngày tạo: 16/09/2021 3:33:49 CH

Render rockin' — How To Save a KeyShot Package File

Cộng tác trong một dự án KeyShot với một nhóm hoặc khách hàng nhanh chóng và dễ dàng với khả năng lưu và chia sẻ cảnh của bạn dưới dạng một tệp duy nhất chỉ có thể được mở trong KeyShot. Lưu cảnh của bạn dưới dạng Gói KeyShot (.ksp) cho phép bạn bao gồm tất cả các vật liệu, kết cấu và tệp HDRI tùy chỉnh trong một tệp nén chặt chẽ.

1. Lưu .ksp
Để lưu .ksp, hãy chọn Tệp, Lưu gói ... từ menu KeyShot. Điều này sẽ cho phép bạn chọn nơi bạn muốn lưu tệp gói của mình. Cung cấp tên tệp cho .ksp và chọn Lưu. .Ksp hiện có thể được chia sẻ.

2. Mở .ksp
Để mở tệp Gói KeyShot, hãy sử dụng phương pháp tương tự như mở tệp KeyShot (.bip), chọn Tệp, Mở ... hoặc Nhập ... để mở. Sau khi tải tệp, KeyShot sẽ hỏi bạn muốn sao chép tệp vào thư mục nội dung của mình hay giữ chúng trong một thư mục duy nhất. Chọn Sao chép tệp nếu bạn muốn sử dụng tài nguyên được lưu trong gói (như kết cấu hoặc HDRI) trong các cảnh khác.

Nguồn: blog.keyshot


Tags: keyshot artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay máy scan 3d

© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam