">
 
 
 
 

CÁCH THÊM FILLETS TRONG KEYSHOT

Ngày tạo: 22/10/2021 4:07:16 CH

KeyShot Fillets

Chúng ta sẽ khám phá công cụ Rounded Edges trong KeyShot. Đây là một tính năng tiện dụng mô phỏng phi lê trên các bộ phận mà không thực sự thay đổi hình dạng và tăng số lượng tam giác.

Thêm Fillet trong KeyShot

Các cạnh được làm tròn trên các bộ phận chắc chắn làm tăng thêm tính chân thực của hình ảnh, vì vậy nếu bạn không thêm các philê vào phần mềm tạo mô hình của mình, thì hãy chắc chắn thêm chúng vào đây trong KeyShot.

Cài đặt cạnh viền

Với một phần được chọn, bạn có thể tìm thấy tính năng Rounded Edges trong tab Scene của bảng Project. Tại đây, bạn sẽ thấy thanh trượt Bán kính và thanh trượt Góc cạnh tối thiểu.

Thanh trượt Bán kính nhận biết đơn vị đối với các đơn vị cảnh đã đặt của bạn, vì vậy nói chung tốt nhất là giữ giá trị này ở mức khá thấp.

Thanh trượt Góc cạnh tối thiểu cho phép bạn giới hạn các Cạnh được làm tròn ở các góc lớn hơn giá trị độ đã đặt. Vì vậy, nếu tôi đặt điều này thành 30 độ, thì chỉ những góc lớn hơn 30 độ sẽ thấy hiệu ứng.

Chỉ cần lưu ý rằng công cụ Rounded Edges sẽ áp dụng hiệu ứng cho tất cả các trường hợp của một bộ phận. Ví dụ: nếu bạn sao chép một phần có Cạnh tròn đã được đặt và điều chỉnh thanh trượt Bán kính, thì cả hai phần đều bị ảnh hưởng. Hãy coi chúng như được liên kết với nhau. Bạn có thể phá vỡ liên kết này giữa các cá thể bằng cách sử dụng một trong các Công cụ Hình học để thay đổi bán kính trên các bộ phận một cách độc lập.

Nguồn: blog.keyshot


Tags: keyshot artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay máy scan 3d

© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam