">
 
 
 
 

CÁCH TẠO DÒNG NƯỚC TRONG RẮN RẮN ĐỂ RENDER TRONG KEYSHOT

Ngày tạo: 08/10/2021 3:53:54 CH

Dries Vervoort đã đăng một số tác phẩm của anh ấy với đèn vật lý mới và vật liệu mờ cải tiến trong KeyShot 4. Một số người quan tâm muốn biết anh ấy đã tạo ra những giọt nước như thế nào trong phần mềm tạo mô hình 3D mà anh ấy chọn, SolidWorks. Tại đây, anh ấy cung cấp từng bước, cùng với mô hình 3D và tệp KeyShot .ksp với tất cả các tài liệu và sẵn sàng để bạn kết xuất.

Tạo giọt nước trong SolidWorks để hiển thị trong KeyShot

Bạn có thể tải xuống các gói có tệp .ksp và STEP tại đây. Nếu bạn đã quen thuộc với SolidWorks, quá trình này rất nhanh chóng và đơn giản, đặc biệt nếu bạn sử dụng các giọt nước trong các mô hình của mình khá thường xuyên và đã có mô hình các giọt nước (hình cầu). Ý tưởng cơ bản là tạo Bản phác thảo 3D mà các hình cầu có thể được tạo mẫu bằng cách sử dụng mẫu theo hướng Phác thảo. Đây là từng bước.

Preparation:

Mô hình thủy tinh và chất lỏng của bạn. Tôi đã chọn một giao điểm nhỏ của chất rắn lỏng của tôi vào thủy tinh. Đảm bảo rằng bề mặt kính bên trong và bên ngoài của bạn là các mặt duy nhất. (Điều này làm cho các bước tiếp theo dễ dàng hơn).

Step0a_Dew_cup-model_liquid-glass-interface

Step 1:

Bù mặt kính ngoài, chếch ra ngoài với khoảng cách offset rất nhỏ. Một vật liệu ngưng tụ sẽ được áp dụng cho bề mặt này trong KeyShot.

Step1_Dew_offset-face_for-condensation

Step 2:

Bù mặt kính ngoài, vào trong với khoảng cách offset rất nhỏ. Bề mặt này sẽ được sử dụng để cắt các hình giọt nước sau này.

Step2_Dew_offset-face_to-cut-droplets

Step 3:

Bù mặt kính bên ngoài, vào trong với độ lệch lớn hơn một chút. Bề mặt này sẽ được sử dụng để phác thảo các điểm trên đó, để tạo ra các mẫu hình giọt nước.

Step3_Dew_offset-face_sketch-face-pattern-droplets

Step 4:

Mô hình hóa các giọt (hình cầu) với các bán kính khác nhau. Bắt đầu Phác thảo 3D và đặt các điểm ngẫu nhiên trên bề mặt được tạo ở Bước 3.

Step4_Dew_sketch-points_pattern-droplets

Step 5:

Sử dụng Bản phác thảo 3D đó để tạo ra một mẫu hình giọt nước. Gợi ý: Tạo một số Bản phác thảo 3D với các điểm được đặt ngẫu nhiên cho các giọt kích thước khác nhau.

Step5_Dew_pattern-droplets

Step 6:

Bạn cũng có thể tạo một bề mặt bổ sung (bù đắp với khoảng cách lớn hơn từ bề mặt kính bên ngoài) cho các giọt có bán kính lớn hơn. Điều này tạo ra một lớp sương trông tự nhiên hơn, ít tổng hợp hơn trên kính.

Step6_Dew_offset-face_sketch-face-pattern-droplets2

Step 7:

Cắt các hình cầu hình giọt nước bằng bề mặt bù mà bạn đã tạo ở Bước 2. Các giọt nước bây giờ sẽ hơi giao nhau với thân thủy tinh của bạn.

Step7_Dew_cut-droplets-with-face(Step2)

Step 8:

Tạo một lắp ráp hình học cốc và sương của bạn. Kiểm tra cài đặt của bạn và chuẩn bị mô hình của bạn (sơn, các bộ phận màu ...) để nhập vào KeyShot.

Step8b_Dew_complete-cup-assembly_section-detail

Step8a_Dew_complete-cup-assembly

dries-vervoort-glass-03

Nguồn: blog.keyshot


Tags: keyshot artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay máy scan 3d

© 2019-2022 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam