">
 
 
 
 

KEYSHOT CUNG CẤP ƯU ĐIỂM NÀO?

Ngày tạo: 20/12/2021 3:23:12 CH

Từ chế độ xem thời gian thực đến tốc độ kết xuất, chúng tôi tin rằng KeyShot mang lại cho bạn lợi thế kết xuất mà bạn cần. Tuy nhiên, khách hàng của chúng tôi biết rõ nhất điều này và Tim Feher mô tả chính xác lợi thế mà KeyShot cung cấp cho một dự án gần đây, một máy rút khăn giấy cho các Sản phẩm của Wisconsin:

"Tôi đã nhận được số hạt Mold-Tech và số Pantone cho vật liệu. Tôi có thể lấy chính xác hạt Mold-Tech và màu Pantone chính xác từ thư viện của Keyshot. Sử dụng KeyShot Viewsets và Scenesets là một tính năng tiết kiệm thời gian LỚN. Tôi chỉ sử dụng một mô hình và một .bip (cảnh KeyShot) để tạo tất cả những hình ảnh này. "

Cùng với quyền truy cập độc quyền vào kết cấu Mold-Tech, bảng màu Pantone và RAL, Sơn Axalta và Tấm lót Sorensen, bạn có vật liệu chính xác về mặt vật lý và khả năng nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong thời gian thực, ngay sau khi bạn thực hiện. Chỉ một vài lý do tại sao KeyShot giúp bạn tiết kiệm thời gian, cho phép bạn tập trung vào thiết kế và mang lại hình ảnh tuyệt vời.

Nguồn: blog.keyshot


Tags: keyshot artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay máy scan 3d

© 2019-2024 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam