">
 
 
 
 

So sánh Alibre Design và SolidWorks Premium

Ngày tạo: 20/08/2020 3:00:42 CH

Giữa Alibre DesignSolidWorks Premium, sản phẩm nào tốt hơn? Với một loạt các chức năng, giá cả, điều khoản và hơn thế nữa là làm sao để  lựa chọn Phần mềm CAD phù hợp cho công ty của bạn, tất cả đều thật khó khăn.

Sau đây là bảng so sánh chi tiết nhất  các tính năng của Alibre Design và SolidWorks Premium cùng với SmartScore chung của chúng để bạn có nhận định chính xác trước khi quyết định mua sản phẩm với phù hợp với công ty bạn, tương ứng là: 6,7 và 9,4 cho điểm tổng thể và 97% và 95% cho sự hài lòng của người dùng.

Đây là  một danh sách các đề xuất mà bạn có thể thấy hữu ích. Các lựa chọn hàng đầu cho danh mục Phần mềm CAD là: Autodesk AutoCAD, CorelCAD, ANSYS DesignModeler.

 


Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Alibre, LLC - Professional, Affordable 3D CAD Software
 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Solidworks propose un accès gratuit aux élèves et étudiants - c ...

 

Tính Năng

 

                      Alibre      

        

SolidWork CAM

Điểm thông minh

 

                          6.7     9.7

Sự hài lòng của người dùng

 

                          97%                                        95%

Mô hình định giá

 

                 Thanh toán 1 lần                              Dựa trên bảng báo giá
Ngôn ngữ sử dụng  Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Hà Lan

Tiếng Thổ Nhĩ Kì

Tiếng Thụy Sĩ

Dịch vụ có sẵn 

Window

Window, Mac
Quy mô công ty

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp lớn

Doanh nghiệp vừa

Người làm nghề tự do

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Danh sách đặc tính phù hợp 
 • 3D Part Modeling
 • 2D Documentation
 • 3D Assembly
 • Assembly Hole
 • Sheet Metal Modeling
 • Photorealistic Rendering
 • Surface Work Support
 • Push/Pull Modeling
 • Global Parameters
 • Design Configurations
 •  3D Solid Modeling
 • Large Assembly Design
 • Sheet Metal Design
 • Weldments
 • Plastic and Cast Part Design
 • Mold Design
 • Electrical Cable Harness and Condut Design
 • Piping and Tubing Design
 • CAD import/Expert
 • Conceptual Design
 • Direct Model Editing
 • Advanced Surpace Design
 • CAD Productivity Tools - SOLIDWORK Utilitles

 

Giá thành

Giấy phép đồng thời

Alibre Design Professtional- $1,250.00/cái/thanh toán 1 lần

Alibre Design Expert - $2,600.00/cái/thanh toán 1 lần

 • kiểm tra giấy phép khởi động
 • máy tính không giới hạn
 • kích hoạt / hủy kích hoạt tự động

Giấy phép ngoại tuyến:

Alibre Design Professional: $1,200.00/cái thanh toán 1 lần

Alibre Design Expert: $2,600.00/cái/thanh toán 1 lần

 

 Liên hệ thêm thông tin về giá
Liên hợp Không có thông tin cụ thể

SolidWork Cam có sự liên hệ với nhiều doanh nghiệp và các ứng dụng

 • 3DQuickForm
 • 3DQuickMold
 • 3DQuickPress
 • 3DQuickStrip
 • AeroHydro
 • Agni Link
 • Batch Process
 • BuiltWorks
 • Camnetics
 • Centare group
 • CAMWork
Sản phẩm so sánh
 • CATIA
 • Autodesk AutoCAD
 • SolidWorks Premium
 • CorelCAD
 • WarehouseBlueprint
 • MATLAB
 • DraftSight
 • SelfCAD
 • SmartDraw
 • ANSYS Design Modeler
 • DraftSight
 • CATIA
 • MATLAB
 • WarehouseBlueprint
 • CMS IntelliCAD
 • SeftCAD
 • AutoDesk AutoCAD
 • SmartDraw
 • ConelCAD
Lựa chọn thay thế
 • GstarCAD 2019 Alternatives   8.0
 • CAD Pro Alternatives
 • 6.9
 • Bridge design Alternatives 6.0
 • PEP Technology Alternatives 6.0
 • CADISON Alternatives
 • Autodesk Auto CAD Alternatives 9.6
 • ARCHICAD Alternatives 9.2
 • Alibre Design Alternatives 6.7
 • SimWise 4D Alternatives 6.6
 • Act CAD Professional Alternatives 8.0
Địa chỉ Mail support@alibre.com support@solidsolutions.com
Số điện thoại liên lạc  877-725-4273 1-800-693-9000
 
Nguồn: comparisons.financesonline
Data Design Việt Nam
 


Tags: datadesignvietnam datadesign ddv alibre design phần mềm alibre design alibre design expert alibre cam solidWorks Premium

© 2019-2024 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam