">
 
 
 
 

TÀI LIỆU MASTER KEYSHOT - KỊCH BẢN THỰC HÀNH TAI NGHE

Ngày tạo: 12/01/2022 11:39:38 SA

esben-oxholm-product-headphones-keyshot-00.jpg

Trong bài đăng mới nhất trên diễn đàn của mình, Esben Oxholm chia sẻ một cảnh khác cho cả thực hành mô hình và vật liệu. Tạo mô hình cho cặp tai nghe trong modo, anh ấy nhập mô hình vào KeyShot để thực hiện phép thuật vật liệu của mình và thông qua tệp cảnh KeyShot chia sẻ cách tiếp cận thiết lập máy ảnh, thiết lập vật liệu và thiết lập ánh sáng để tạo ra hình ảnh sản phẩm tiêu dùng như thế này.

esben-oxholm-product-headphones-keyshot-01.jpg

Tệp mô hình (.fbx), gói KeyShot (.ksp) và tệp Photoshop (.psd) được cung cấp trong bản tải xuống, cùng với giải thích về:

-Cách thiết lập máy ảnh
-Cách tất cả các vật liệu được tạo ra cho từng bản đồ
-Cách HDRI tùy chỉnh chiếu sáng cảnh
-Những gì đã được thực hiện trong photoshop để nâng cao kết xuất

Nguồn: blog.keyshot


Tags: keyshot artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay máy scan 3d

© 2019-2024 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam