">

VisualMill

Data Design Viet Nam| Visualmill for Solidwork
Phần mềm CAM loại bổ trợ

Data Design Viet Nam| Visualmill for Solidwork

VisualMIll cho Solidworks là một phần mềm bổ trợ hoàn chỉnh cho Solidworks. Có thể thực hiện tất cả các thao tác CAM trên Solidworks từ mô hình 3D đến tạo dữ liệu gia công.

Dễ cài đặt, dễ vận hành, gói CAD / CAM

VisualMIll cho Solidworks là phần mềm bổ trợ CAM cho 3D CAD "Solidworks". Nó là một bổ trợ hoàn chỉnh cho Solidworks và tất cả các hoạt động CAM từ mô hình 3D đến tạo dữ liệu gia công đều có thể được thực hiện trên Solidworks. Tất cả các hoạt động có thể được thực hiện dễ dàng trên Solidworks, rất hữu ích cho việc tạo mẫu nhanh. Hỗ trợ từ gia công 2 trục đến gia công 5 trục cố định. Chúng tôi cung cấp chức năng tạo đường dẫn công cụ tương thích với tất cả các loại gia công như các bộ phận, nguyên mẫu, mẫu gỗ và khuôn. Ngoài ra, một bộ Post – Processing thích hợp hơn 100 loại bộ điều khiển NC được trang bị theo tiêu chuẩn và chức năng xử lý thông minh, hỗ trợ tốt các loại máy đời mới.

Data Design Viet Nam| Visualmill for Solidwork

Môi trường vận hành hệ thống

Môi trường vận hành hệ thống sau đây là bắt buộc để cài đặt VisualMill. Cần phải cài đặt nó theo môi trường, vì vậy hãy nhớ tham khảo các lưu ý sau trước khi cài đặt

Hệ điều hành đảm bảo
  • Windows 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
CPU Khuyến nghị: Core i5 trở lên
Bộ nhớ Khuyến nghị: 2GB trở lên
Ổ cứng Khuyến nghị: 500GB trở lên
Đồ họa Bảng đồ họa tương thích OpenGL, được khuyến nghị: Bộ nhớ 1GB trở lên

© 2019-2024 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam