5-Axis Machining - WorkNC | Data Design Solutions Vietnam Co.,Ltd

Chức năng CAD

WorkNC đi kèm với một mô-đun CAD để hỗ trợ CAM. Kiểm tra hình dạng cần thiết cho hoạt động CAM và sửa đổi bề mặt sẽ xảy ra với thao tác đơn giản. Mở rộng bề mặt, lấp lỗ, hình thành đường viền, các bộ phận kênh / trục, xây dựng điện cực. Và sử dụng các chức năng khác. Chúng tôi có một hệ thống mô hình hóa cho CAM để tạo đường dẫn công cụ chất lượng cao.
Datadesign Cad-function

1. Sự kiểm tra hình dáng

Kiểm tra các bộ phận, bán kính Fillet, chiều cao, góc côn, mặt phẳng có thể dễ dàng phát hiện đường biên trong vị trí xử lý.
Datadesign Cad-function

2. Tạo một fillet

Xử lý các mũi khâu giữa các bề mặt với các cạnh fillet đã chọn. Bạn có thể tạo trong khi kiểm tra với các mẫu.
Datadesign Cad-function

3. Cắt bề mặt

Chỉ cần làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể cắt bề mặt trong khi xem trước kết quả thực tế.
Datadesign Cad-function

4. So sánh hình dạng

Được xác nhận bằng hình ảnh mà hình dạng được tạo ra bởi những thay đổi của thiết kế là hướng phát triển hoặc hướng loại bỏ bằng cách so sánh các tệp cũ và mới.
Datadesign Cad-function

5. Bề mặt tương hỗ

Phối hợp có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh fill gap như một tùy chọn khi mở rộng bề mặt để xử lý các hình dạng phức tạp.
Datadesign Cad-function

6. One click (Một cú nháp chuột)

Ghi nhớ nhiều lỗ và có thể điền thông tin bằng một cú nhấp chuột.
Datadesign Cad-function

7. Fillet radius (Bán kính đường viền)

Tự động căn chỉnh bán kính fillet cụ thể và điều chỉnh hình dạng của bề mặt tiếp xúc theo cùng một hướng độc lập.
Datadesign Cad-function

8. Thêm chất hỗ trợ xử lý bề mặt

Có thể thêm hình dạng mới vào chế độ CAM, quản lý nhiều hình dạng trong vùng làm việc.
Datadesign Cad-function

9. Sự vát cạnh (mép)

Khâu giữa bề mặt, vát cạnh, cạnh được chọn. Có thể tạo vát theo khoảng cách, khoảng cách + góc.
Datadesign Cad-function

10. Khoang / tách lõi

Có thể tự động phân chia hình dạng của nhóm Cavity / Core Split cho mỗi tầng.
Datadesign Cad-function

11. Văn bản dọc theo đường cong

Tạo văn bản dựa trên các đường cong. Có thể sử dụng một đường cong như tháo gỡ, xử lý đường cong của văn bản được tạo
Datadesign Cad-function

12. Tiện ích mở rộng

Có thể tạo một dấu vết giữa bề mặt và xác nhận bề mặt mở rộng của thiết kế mở rộng / mở rộng bình thường / thiết kế góc với bản xem trước.
Datadesign Cad-function

13. Bandary box

Có thể xác định kích thước và số lượng vật liệu cần thiết để xử lý bằng cách xem xét phác thảo tối đa của bề mặt được chọn.
Datadesign Cad-function

14. Đường cong quay

Có thể được sử dụng như một đối tượng quay và có thể tạo dữ liệu đối tượng
Datadesign Cad-function

15. Tạo hình ảnh 2D tự động

3D có thể tạo bản vẽ 2D tùy thuộc vào hình dạng hoặc bố cục.
Datadesign Cad-function

16. Shadow line (Đường bóng)

Bạn có thể xác định hướng của bề mặt và hướng theo hộp thoại và tạo một đường bóng chiếu lên bề mặt.
Datadesign Cad-function

17. Tính năng CAD STL

Sắp xếp STL vào các mặt phẳng và các mặt khác. Tạo đường cong, làm cho lưới hình tam giác mịn hơn. Dữ liệu cần được xử lý sẽ được xác định.
Datadesign Cad-function

18. offset (phần bù)

Can offset the surface using a solid metal sheet Có thể bù bề mặt bằng tấm kim loại rắn. Cắt giữa các bề mặt chồng lên nhau bằng cách bù là xử lý tự động.
 

Danh sách liên lạc của giao diện CAD WorkNC

Datadesign Cad-function