5-Axis Machining - WorkNC | Data Design Solutions Vietnam Co.,Ltd

Đường dẫn công cụ gia công 2 trục / 2,5 trục

Bộ công cụ máy tiện 2 trục / 2,5 trục WorkNC có các chức năng nhận dạng tính năng mạnh mẽ, lấy thông tin cần thiết để gia công từ hình dạng của các lỗ có sẵn trong mô hình 3D hoặc dữ liệu điểm (chỉ tọa độ XY). Đây là việc tạo tự động xử lý thông qua cơ sở dữ liệu, tạo sổ tay mà công nhân có thể tự do thiết lập, tạo bán tự động liên quan đến Possible.
Datadesign WorkNc

1. Xử lý đường cong

Đường dẫn công cụ phù hợp để khắc chữ và số, chẳng hạn như tên sản phẩm. Có thể đặt tùy chọn để tạo nhiều đường nét theo hướng Z.
Datadesign WorkNc

2. Xử lý hồ sơ

Đường dẫn công cụ thích hợp để loại bỏ các vật liệu còn lại xung quanh các bộ phận. Có thể đặt tùy chọn để tạo nhiều đường nét theo hướng Z.
Datadesign WorkNc

3. Gia công thô mặt phẳng

Đường dẫn công cụ thích hợp để xử lý thô các bộ phận phồng ra được coi là xử lý chính của khuôn. Phù hợp với nhiều mẫu sản phẩm.
Datadesign WorkNc

4. Bề mặt phẳng

Đường dẫn công cụ phù hợp để hoàn thiện các lỗ trong việc xử lý, là quy trình chính của khuôn. Nó tương ứng với hình thức của sản phẩm và khu vực xử lý.
Datadesign WorkNc

5. Khoan tường

Đường dẫn công cụ thích hợp cho các tác vụ xoay dọc như bề mặt trượt của khuôn. Dễ dàng kiểm soát khu vực đầu ra của đường dẫn.
Datadesign WorkNc

6. Xử lý 2D thủ công

Có thể tạo đường dẫn công cụ bằng tay. Lý tưởng khi có nhiều bề mặt nhẵn nhỏ đòi hỏi công việc lặp đi lặp lại.
Datadesign WorkNc

7. Vát cạnh (mép)

Có thể xác định các đường cong có chứa các phần khung hiện có của hình dạng, bộ phận hoặc để chọn một hình tròn phù hợp với hình dạng bằng cách chọn cạnh.
Datadesign WorkNc

8. Xử lý đường lỗ (ống)

Dễ dàng đóng hoặc mở đầu vào, đầu ra của đường lỗ.
Datadesign WorkNc

9. Xử lý đường cong góc

Tự động xác định phạm vi xử lý từ đường kính của công cụ trong bước trước và tạo đường dẫn công cụ. Tùy chọn để thực hiện công việc theo hướng Z đã sẵn sàng để sử dụng và cũng có thể thiết lập hiệu chỉnh cho đường kính công cụ.
Datadesign WorkNc

10. Rib processing (Xử lý cạnh sườn)

Gia công sườn chuyển tiép để tạo ra một đường thẳng. Tạo ra những hình dạng của các đường dẫn và tự động tạo các đường dẫn mở rộng cho các hình dạng Rib.
Datadesign WorkNc

11. Xử lý khuôn mặt

Máy tiện được chế tạo theo đường cong. Chọn đường cong ngoài ở độ cao của đường cong đã được chỉ định bằng cách chọn vòng và tránh cắt.
Datadesign WorkNc

12. Khai thác gia công - Phay ren

Bạn có thể tạo đường dẫn khai thác bằng cách sử dụng công cụ phay luồng. Bạn cũng có thể tạo một đường dẫn luồng bằng cách sử dụng công cụ phay ren.